02 August 2012

MARILAH BERSILATURRAHIM.....

MARILAH BERSILATURRAHIM

Rasulullah (saw) bersabda : Kebaikan yang paling cepat memperoleh ganjaran pahala ialah kebajikan dan silaturahim.

Dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezaliman dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

(Hadith Riyawat Ibnu Majah)

No comments:

Post a Comment